top of page
2450x820 (1).jpg

FRONTRUTE OG EU-KONTROLL

Frontruta er en av sjekkpunktene når bilen din er på EU-kontroll. Hvis ruta har steinsprutskader, eller hvis sikten gjennom ruta er redusert etter mange års bruk og slitasje, vil du få pålegg om å utbedre dette. Vi reparerer og skifter frontruter på alle kjøretøy.

Det er bileiers eget ansvar å kontrollere bilen eller kjøretøyet innen pålagte frister.Normale personbiler (kjøretøyklasse M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (kjøretøyklasse N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år.

Finn din kontrollfrist på naf.no

Egne regler gjelder for tilhenger over 3,5 tonn, drosjer og større kjøretøy som normalt skal kontrolleres hvert kalenderår og første gang 12 måneder etter registrering.

Vi anbefaler gjerne våre kunder å utføre EU-kontroll hos vår samarbeidspartner NAF.


Klikk på lenken for å få gratis påminnelse fra NAF når bilen din skal på EU-kontroll:

https://www.naf.no/tjenester/eu-kontroll/varsling-om-eu-kontroll/

Tjenesten er gratis og det er ingen kjøpsforpliktelse.

Frontrute og EU-kontroll: Service
bottom of page